استارت حساب مهر ماه

استارت حساب تیم سوپر باینری با موجودی  اولیه 2500دلاری از  دوشنبه 31 شهریور  تا 30مهر ماه

نتایج بصورت روزانه در این صفحه اپدیت می شود.

موجودی اولیه

2500دلار

موجودی شناور

5054دلار

تغییرات کلی

2554+

تغییرات امروز

 

استارت حساب آبان ماه

استارت حساب تیم سوپر باینری با موجودی  اولیه 15000دلاری از  1آبان ماه تا 30 آذز

نتایج بصورت روزانه در این صفحه اپدیت می شود.

موجودی اولیه

15000دلار

موجودی شناور

24700دلار

تغییرات کلی

9700+

تغییرات امروز

شروع حساب 5هزار دلاری از یک آذر ماه